.
Главная - Текст песни Аріана Волощук — Колиска вітру

Текст песни Аріана Волощук — Колиска вітру

Оригинальный текст и слова песни Колиска вітру:

Те джерело кришталевим б’є,
В синiх горах дивне мiсце є.
Там юний вiтер юнiсть вiдродив
В колисенцi гойдаеться своїй.

Приспiв:
Цiлу нiч я з вiтром колихався,
Вiн зi мною аж до хмар злiтав.
Я йому казки розповiдав,
Вiн менi свої пiснi спiвав.

Програш.

На свiтанку босий я iду
I додому стежки не знайду.
Мене мiй вiтер в полi переймав
I на прощання нiжно обiймав.

Приспiв:
Цілий день із вітром ми прощались,
Поки денний вечір не настав .
Я йому казки розповідав,
Він мені свої пісні співав.

Перевод текста песни Колиска вітру исполнителя Аріана Волощук:

Those dzherelo Krishtaleva b’є ,
In sinih mountains Marvellous mistse Yea .
There Junius viter yunist vidrodiv
In kolisentsi goydaetsya svoїy .

Prispiv :
Tsilu Nich I s vitrom kolihavsya ,
Vin zi me right up Hmar zlitav .
I yomu rozpovidav Cuzco ,
Vin meni svoї pisni spivav .

Progrash .

On Svitanak bosy I idu
I do not znaydu Dodoma stitches .
Mene miy viter in poli pereymav
I goodbye nizhno obiymav .

Prispiv :
Tsіly day іz vіtrom of goodbye ,
Pokey denny Vechir not come .
I yomu rozpovіdav Cuzco ,
Vіn Meni svoї pisni spіvav .

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Колиска вітру, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *