.
Главная - Текст песни Дмитро Ом — Анне О

Текст песни Дмитро Ом — Анне О

Оригинальный текст и слова песни Анне О:

пройти крізь сни
минаючи думки
в твій дощ
прозорим променем надій
в мільйон
людей що не дадуть руки
і відшукати
тінь
чужих подій
твоїх очей
небесна глибина
безмежний космос
в серці пролетів
за ніжний погляд
спалахне війна
серед забутих
господом світів
я був сліпим
у пошуках своїх
ти йшла зі мною
всупереч собі
і кожний день
знанням на плечі ліг
у цій непереможій
боротьбі

Перевод текста песни Анне О исполнителя Дмитро Ом:

go through dreams
 passing thoughts
 in your rain
  transparent ray of hope
 a million
 people who will not let his hands
 and look
 shadow
  strange events
 your eyes
 heaven depth
 unlimited space
 flying heart
 by gentle glance
 war breaks out
 among forgotten
 Lord of the worlds
 I was blind
 in search of their
 you came to me
 in spite of itself
 and every day
 knowledge lay on the shoulders
 in this neperemozhiy
 fight

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Анне О, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *