.
Главная - Текст песни ERNAR AIDAR — Ai aru 2014NEW

Текст песни ERNAR AIDAR — Ai aru 2014NEW

Оригинальный текст и слова песни Ai aru 2014NEW:

Ж?ректі ?ртеді жайлап от
Сен б?гін с?йіктім ?айдасын?
Те?еуші ем ?зі?ді ай?а к?п
Айналып кетті?бе ай?а шын?

?айырмасы:

Аспанда десе? мекенім
Білемін биік екенін
О?анда жаным жетермін
Шын с?йген жаным Айару
Кіршіксіз таза сезіммен
Бір хабар к?ттім ?зі?нен
К?н кешіп журмін т?зіммен
Шын с?йген жаным Айару

Тезірек оралшы жары?ым
Арылтып жанымды ?ай?ыдан
??лпырсын ?айтадан ?р к?нім
Н?р шашып ажары? ай т?н?ан

Перевод текста песни Ai aru 2014NEW исполнителя ERNAR AIDAR:

Zh?rektі ?rtedі zhaylap from
September b?gіn s?yіktіm ?aydasyn ?
Te?eushі it ?zі?dі ay?a k?p
Aynalyp kettі?be ay?a Shyn ?

?ayyrmasy :

Aspanda dese? mekenіm
Bіlemіn biіk ekenіn
O?anda Zhanym zhetermіn
Shyn s?ygen Zhanym Ayar
Kіrshіksіz pelvis sezіmmen
Bir swag k?ttіm ?zі?nen
Kun keshіp zhurmіn t?zіmmen
Shyn s?ygen Zhanym Ayar

Tezіrek oralshy zhary?ym
Aryltyp zhanymdy ?ay?ydan
??lpyrsyn ?aytadan ?r k?nіm
Nur shashyp azhary? ah t?n?an

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Ai aru 2014NEW, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *