.
Главная - Текст песни Людзі на балоце — Малітва жанчыны

Текст песни Людзі на балоце — Малітва жанчыны

Оригинальный текст и слова песни Малітва жанчыны:

Божа, за што гэтая нам вайна?!
Толькі што ў нас нарадзілась дзіця.
Каб не спяшаўся загінуць, скажы!
Божа, ад кулі яго беражы!

Мілага Янку, каханага Янку.
Мілага Янку, каханага Янку.

Толькі маўчанне з далёкіх нябёс.
Чорны ды горкі, ты, бабскі лёс.
Божа, хоць паўжыцця забяры,
Але жывым Янку вярні!

Мілага Янку, каханага Янку.
Мілага Янку, каханага Янку.

Слёзы глухія малітвы ўначы.
Божа, надзею дай, не маўчы!
Ці ён здаровы ды жывы?
А калі мёртвы, мяне забяры!

Да мілага Янкі, каханага Янкі!
Да мілага Янкі, каханага Янкі!

Перевод текста песни Малітва жанчыны исполнителя Людзі на балоце:

God, for this war on us ? !
Just I have a child was born .
To no hurry to die , tell me !
God, the bullet its shores !

Sweet Vanya , Vanya loved .
Sweet Vanya , Vanya loved .

Only silence from the distant heavens.
Black and bitter , you, a woman’s fate.
God, take away at least half of his life ,
But living Jahnke true!

Sweet Vanya , Vanya loved .
Sweet Vanya , Vanya loved .

Tears deaf prayers at night.
God , hope, give, do not be silent !
Or he is healthy and alive?
And if the dead I take away !

For sweet Yankee , Yankee favorite !
For sweet Yankee , Yankee favorite !

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Малітва жанчыны, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *