.
Главная - Текст песни Вайцюшкевіч Зьміцер — Ціха ноч ступае

Текст песни Вайцюшкевіч Зьміцер — Ціха ноч ступае

Оригинальный текст и слова песни Ціха ноч ступае:

Ціха ноч ступае
(муз. З. Вайцюшкевіча, верш Р. Барадуліна)

Ціха ноч ступае
З зорнаю сявенькай.
Па сінім Дунаі
Дзед плыве сівенькі.
А вязе ён кадку,
Мёд салодкі ў кадцы,
Кожнаму дзіцятку
Па цікавай казцы.
Мёдам вочкі мажа,
Доўга казку кажа.
А гэтага дзеда
Дзеткам трэба ведаць.
Не рыпяць завесы,
Калі зойдзе ў хату.
Добрым сном завецца
Дзядок барадаты.
Ты, дзядок, у лодку
Забірай Ілонку.
Няхай засынае на сінім Дунаі.
Як засьне, да мамы
Завязі малую.
Хвалі б’юць памалу,
Месячык вяслуе.
Лю-лі-лю-лі, лодка.
Засынай, Ілонка.
Лю-лі-лю-лі,
Зоранькі паснулі…

Перевод текста песни Ціха ноч ступае исполнителя Вайцюшкевіч Зьміцер:

Quiet night walks
( Mus . Vaitsyushkevich S. , R. Borodulin poem )

Quiet night walks
With Star planter .
On the blue Danube
Santa floats sivenki .
And he carries a tub ,
Sweet Honey in the tub ,
every child
According to an interesting tale .
Honey cell smears ,
Long tale says .
And this grandfather
Babe need to know.
Creaks loop
If you go down to the house .
A good sleep is called
Dzyadok bearded .
You’re an old man in a boat
Take Ilonka .
Let falls asleep on the blue Danube.
How to fall asleep , to mum
Ovaries baby .
Waves beat slowly ,
Mesyatsok rows .
Liu -li -lu -li , boat .
He falls asleep , Ilonka .
Liu -li -lu -li ,
Zorankay asleep …

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Ціха ноч ступае, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *