.
Главная - Текст песни Визант — Призренски Цар

Текст песни Визант — Призренски Цар

Оригинальный текст и слова песни Призренски Цар:

Ти си воља слободна
Ниси бол ни судбина,
Ти си украс небеса
Слава људима.

Реф:
Призренски царе, ко узме камен
Са твога гроба, са твога прага
Нестаће као ноћ од зоре
Од твоје руке, од твога блага.
Призренска лавро, твоје зиде
Светим Духом вјерни виде,
Да врате царске престоле свете
Орлови твоји ка теби лете.

Ко ти двери отвара
Дира крила Ангела,
Моли се и дозива
Небесна војинства.

Реф:
Призренски царе, ко узме камен
Са твога гроба, са твога прага
Нестаће као ноћ од зоре
Од твоје руке, од твога блага.
Призренска лавро, твоје зиде
Светим Духом вјерни виде,
Да врате царске престоле свете
Орлови твоји ка теби лете.

Гдје си Лазаре
На небо си пошао,
Са Душаном царем
Пред Господа дошао,
Подигните војске ангела и људи
Да се отачаство
Из свог сна пробуди.

Перевод текста песни Призренски Цар исполнителя Визант:

You’re free will
You are not the pain is not destiny,
You are the ornament of the heavens
Slava people.

ref:
Prizrenski care when taking stone
With your grave with your threshold
It will disappear as the night of the dawn
From your hand, from your goods.
Prizrenska Lavra, your masonry
Holy Spirit faithful see,
To return to the imperial throne of the Holy
Eagles to you your flights.

When these gates open
Dira wings Angela,
Pray and calls
Celestial vojinstva.

ref:
Prizrenski care when taking stone
With your grave with your threshold
It will disappear as the night of the dawn
From your hand, from your goods.
Prizrenska Lavra, your masonry
Holy Spirit faithful see,
To return to the imperial throne of the Holy
Eagles to you your flights.

Where did Lazare
You went to heaven,
With Emperor Dusan
Before the Lord came,
Lift the army and the people angela
To fatherland
Wake up from your sleep.

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Призренски Цар, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *