.
Главная - Текст песни Belo Platno — Mitana Turci grabija

Текст песни Belo Platno — Mitana Turci grabija

Оригинальный текст и слова песни Mitana Turci grabija:

Митана Турци грабија, леле,
Прилепа града однеле.
Кадија да ја пресуди, леле,
Оти је млада војвода.
Кој што ја виде Митана, леле,
Сите на нога станаја.
Кога ја виде кадија, леле,
И он на нога станува.
Митана му зе провикна, леле:
„Суди, кадијо, пресуди!
Ја зе сам млада војвода, леле,
Имам си верна дружина!“

Перевод текста песни Mitana Turci grabija исполнителя Belo Platno:

Mita Turkey grabiјa , Lele ,
Prilep hail odnele .
Kadiјa yes јa presudi , Lele ,
Oti јe Mlada voјvoda .
Koј INTO јa form Mita Lele ,
Cite on foot stanaјa .
Koga јa a kadiјa , Lele ,
And he stanuva leg .
Mita mu se provikna , Lele :
«Judge , kadiјo , presudi !
Јa se itself Mlada voјvoda , Lele ,
Imam B squad true ! «

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Mitana Turci grabija, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *