.
Главная - Текст песни Подуене блус бенд — Ден след ден

Текст песни Подуене блус бенд — Ден след ден

Оригинальный текст и слова песни Ден след ден:

Храстът казал на дървото
Слез и ниско залегни
Виждаш, буря се задава
Тук до мен и ти се наведи
Ще преживеем дружно с тебе братко
Ще се скатаем от ватърът студен
Ще оцелеем сладко сладко
Ден след ден

Дървото, клоните разклати
Погледна тъжно старата гора
Обрасла от досадни храсталаци
Вещаят бури, а цял живот пълзят
И преживяват си под чужда сянка
Така на завет от вятърът студен
И оцелявам сладко сладко
Ден след ден
Ден след ден

И така животът продължава
Вечният си мъдър кръговрат
Някой постоянно оцелява
Защото други срещу бурята, стърчат
Ден след ден
Ден след ден
Ден след ден
Дeн след ден

Перевод текста песни Ден след ден исполнителя Подуене блус бенд:

Bush said to the tree
Go and get down low
See storm set
Here beside me and I bent
We will experience all together with you brother
We will skataem of vatarat cold
Will survive sweet sweet
Day after day

Tree branches shake
He looked sad old forest
Overgrown by bushes annoying
Predicting storms and life crawling
And experience under the shadow foreign
So the lee of the wind cold
And survive sweet sweet
Day after day
Day after day

And so life goes on
Eternal wise circle
Someone constantly survives
For others against storm protrude
Day after day
Day after day
Day after day
Den after day

Если вы нашли опечатку или ошибку в словах или в переводе текста песни Ден след ден, просим сообщить об этом в комментариях.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *